Prezentácia štatistík, grafov a KPI

SharePoint je viacúčelová aplikačná platforma, ktorá má aj prezentačnú funkciu. Využite grafy, tabuľky, kontingenčné tabuľky a ďalšie prezentačné nástroje SharePointu namiesto nákupu nástrojov tretích strán. Majte všetko na jednom mieste. Analýzou dát, ktoré môžu byť uložené v MS SharePointe alebo v iných dátových zdrojoch, získate štatistické informácie o stave či výsledkoch firmy v podobe príťažlivých interaktívnych prezentácií. Môžu mať podobu grafov, tabuliek alebo ďalších prezentačných foriem podľa toho, čo vám vyhovuje alebo čo je dôležité vzhľadom na vašu pracovnú pozíciu.

Prehľady vám takto umožňujú zistiť, ako sa vašej spoločnosti darí a čo vás v najbližšej dobe očakáva. O tieto informácie a prehľady sa prostredníctvom SharePointu môžete podeliť aj s ďalšími zainteresovanými.

Prezentácia štatistík, grafov a KPI

Chcete zistiť
ako funguje
SharePoint?

Chceme si vyskúšať,
ako SharePoint funguje

alebo

Máte otázky
týkajúce sa
SharePointu?

Kontaktujte
nás