Ukladanie dát v privátnom cloude

Máte záujem mať svoje dáta a informácie uložené pod dohľadom vo svojej firme, ale zároveň si váš biznis vyžaduje, aby vám boli dostupné v reálnom čase a z rôznych miest? Vytvorte si pomocou SharePointu vlastný privátny cloud. Získate úplnú kontrolu nad svojimi dátami a informáciami, ktoré budú uložené u vás, ale vďaka privátnemu cloudu získate k nim prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

Privátny cloud je založený na aplikáciách OneDrive for Business a Office Web Apps (WAC). SharePoint si môžete vziať aj na cesty so zdieľanými dokumentami, aktualizovať svoj informačný kanál či aktivity alebo cez mobilný telefón alebo tablet sledovať, čo robia vaši kolegovia.

Ukladanie dáta do nezabezpečeného cloudu

Zabezpečenie údajov pomocou infraštruktúry

Údaje v SharePointe môžete zabezpečiť aj tradičným spôsobom, a to ich umiestnením na hostiteľských serveroch v geograficky rozmiestnených dátových centrách s nepretržitým zálohovaním údajov, špičkovými možnosťami obnovy po zlyhaní a podporou tímu odborníkov, ktorí servery neustále monitorujú.

Chcete zistiť
ako funguje
SharePoint?

Chceme si vyskúšať,
ako SharePoint funguje

alebo

Máte otázky
týkajúce sa
SharePointu?

Kontaktujte
nás