Vyhľadávanie naprieč obsahom v celej firmy

SharePoint vyhľadá každý dokument, kontakt alebo inú informáciu, ktorá je elektronicky uložená vo vašich aplikáciách, úložiskách či databázach vo vašej firme. Ľahko nájdete napríklad špecifických odborníkov spomedzi zamestnancov vašej organizácie a jednoduchým spôsobom získate ich kontaktné informácie, ako aj informácie o predchádzajúcich projektoch a dokumentoch, na ktorých pracovali.

Výhodou je, že SharePoint umožňuje z jedného miesta vyhľadať nielen tie dokumenty a informácie, ktoré ste uložili do dokumentového úložiska SharePointu, ale aj dokumenty a informácie uložené do iných aplikácií, úložísk či databáz naprieč firmou. Zároveň jednotlivým používateľom zobrazí len tie výsledky, na ktoré majú prístupové oprávnenia.

Vyhľadávanie naprieč obsahom v celej firmy

Chcete zistiť
ako funguje
SharePoint?

Chceme si vyskúšať,
ako SharePoint funguje

alebo

Máte otázky
týkajúce sa
SharePointu?

Kontaktujte
nás